Camera kết nối máy tính bằng cáp USB, tư vấn cho em?

Camera kết nối máy tính bằng cáp USB, tại sao kết nối USB không hoạt động sau khi máy tính trở lại từ chế độ ngủ đông (hibernatation) hay chế độ chờ (standby)?
 |  Xem: 1.177  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/03/2009 - 08:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Điều này là do máy tính tự động ngắt kết nối USB khi nó hoạt động lại.
Nếu xảy ra hiện tượng này, hãy nhấn nút CONNECT trên Cyber-shot Station để kết nối trở lại..
Ngày gửi: 27/03/2009 - 08:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)