Tại sao hình ảnh không hiển thị được trên thiết bị khi kết nối mạng LAN không dây có mã hóa thiết lập cho WEP trong cài đặt access point?

Tại sao hình ảnh không hiển thị được trên thiết bị khi kết nối mạng LAN không dây có mã hóa thiết lập cho WEP trong cài đặt access point?
 |  Xem: 1.598  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/03/2009 - 09:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hãy kiểm tra xem mật khẩu WEP đã đúng chưa.
Nếu có xuất hiện dòng "169.254.*.*" khi hoàn thành kiểm tra kết nối, thì mật khẩu WEP có thể sai.
Trong trường hợp này, hãy thiết lập đúng mật khẩu bằng cách như sau.
1. Từ màn hình HOME, lựa chọn Settings -> Network -> Access Point.
2. Lựa chọn tên cổng vào.
3. Ấn MENU và chọn Edit.
4. Chọn Password và thiết lập đúng mật khẩu.
Ngày gửi: 27/03/2009 - 09:16
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bao bụng Lowepro đựng máy ảnh
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)