Mod trong toán học nghĩa là gì?

 |  Xem: 4.699  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/05/2009 - 09:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Mod là phép đồng dư đó bạn. Ví dụ ta có 2005=4x501+1, ta viết 2005=1 mod 4 (ở đây đáng lẽ ko phải dấu '=' mà là 3 gạch song sog nhung kho nỗi mình ko tìm thấy nó trên bàn phím)
Ngày gửi: 11/05/2009 - 09:48
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)