Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài1 ,quang duong AB dài 145km,oto xuất phát từ A với vận tốc 40km/h,xe máy xuất phát từ B với vận tốc 35km/h,x máy khởi hành trước oto 2 gio,Hỏi sau bao lâu 2 xe gặp nhau ?

Bài 2,)Một công ti dệt lập kế hoạch sản xuất một lô hàng, theo đó mỗi ngày phải dệt 100m vải.
Nhưng nhờ cải tiến kĩ thuật, công ti đã dệt 120m vải mỗi ngày. Do đó, công ti đã hoàn
thành trước thời hạn 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch, công ti phải dệt bao nhiêu mét vải và dự
kiến làm bao nhiêu ngày?

Bài 3, một công nhân dự định sẽ hoàn thành 1 công việc dc giao trong 5gio,Lúc đầu mỗi giờ ng đó làm dc 12 sản phẩm.Khi làm dc 1 nửa số lượng công việc dc giao,nhờ cải tiến kỹ thuật nên mỗi giờ ng đó làm thêm dc 3 sản phẩm nữa.Công việc dc hoàn thanh trước dự định 30 phút.Tính số lượng sản phẩm công nhân đó dự định làm ?

 |  Xem: 1.735  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/02/2013 - 10:34  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

số m vải phải dệt là x (m)
Ta có phương trình: x/120 = x/100 -1 <=> x=600
=> số ngày dự kiến là 600/100=6 ngày
1) chọn mốc thời gian là lúc oto khởi hành. khi đó xe máy đi được 70km. Gọi thời gian gặp nhau của 2 xe kể từ lúc oto khởi hành là t (h)
ta có 40t+35t=145-70 <=> t=1h
Vậy thời gian 2 xe gặp nhau là 1+2=3h
3) gọi số sản phẩm là x(sp)
thời gian công nhân (cn) là nửa số sp vs tốc độ 12sp/h là x/24 h
thời gian cn làm nửa số sp còn lại vs tốc độ 15sp/h là x/30h
ta có pt x/24 + x/30 = 4,5 <=> x=60

Ngày gửi: 25/02/2013 - 15:38
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)