Các cách chứng minh tứ giác nội tiếp?

 |  Xem: 3.524  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/04/2009 - 16:41  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1/ CM tổng 2 góc đối = 180
2/ 2 góc nhìn 1 cạnh dưới góc bằng nhau
3/ Góc ngoài bằng đối trong
4/ 4 đỉnh cách đều một đỉnh
5/ Là hình đặc biệt: Hình thang cân, hình vuông ..
Ngày gửi: 03/04/2009 - 16:43
Trả lời