Các cách chứng minh tứ giác nội tiếp?

 |  Xem: 3.593  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/04/2009 - 16:41  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1/ CM tổng 2 góc đối = 180
2/ 2 góc nhìn 1 cạnh dưới góc bằng nhau
3/ Góc ngoài bằng đối trong
4/ 4 đỉnh cách đều một đỉnh
5/ Là hình đặc biệt: Hình thang cân, hình vuông ..
Ngày gửi: 03/04/2009 - 16:43
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)