Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
chieuthuvang Trả lời cuối cùng: 13/03/2013
Thành viên tích cực nhất

Binhminh5723

5 lượt cảm ơn

Nguyễn Hoàng Quốc

2 lượt cảm ơn

Gaconlonton

2 lượt cảm ơn

Nguyễn Thị Ngọc Hà

1 lượt cảm ơn

Khanh.nguyen

1 lượt cảm ơn

Giải dùm số bài tập sau cho e với?

hoangmeo90 13/03/2013 - 10:42

Câu 1:a/ Hãy viết PTHH của các phản ứng giữa khí hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit và sắt (III) oxit ở nhiệt độ thích hợp.
b/ Trong các phản ứng hóa học trên, chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa? Vì sao?
c/ Nếu thu được 6,00 gam hỗn hợp 2 kim loại, trong đó có 2,80 gam sắt thì thể tích (ở đktc) khí hiđro vừa đủ cần dùng để khử đồng (II) oxit và sắt (III) oxit là bao nhiêu

Câu 2: CHo hỗn hợp X gồm các muôi Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2. Trong đó õi chiếm 60% về khối lượng, cho dung dịch KOH dư vào dung dịch chứa 56g X lọc kết tủa thu được đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 18,28 gam oxit. % khối lượng Fe(NO3)2 trong hỗn hợp X là

Câu 3 Trộn dung dịch H2SO4 0,1 M ; HNO3 0,2 M và HCl 0,3 M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Lấy 300ml dung dịch X phản ứng với V lít dung dịch Y gồm NaOH 0,2 M và KOH 0,29M thu được dung dịch có pH = 2. V là
Câu 33 Cho 3,36 gam Mg tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HNO3 0,3 M và H2SO4 b M thu được dung dịch A ( chỉ chứa các muối ) và 0,02 mol hỗn hợp khí B gồm 2 khí N2O và N2, tỉ khối của B so với H2 bằng 18, làm bay hơi dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu 4 : Cho isopren ( 2- metylbuta- 1,3 - dien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol. Hỏi có thể thu dược tối đa bao nhiêu sản phẩm là đồng phân cấu tạo
Câu 25 : Nhiệt phân hoàn toàn 1, 88 g Cu(NO3)2 . Khí bay ra cho hấp thụ vào H2O tạo thành 2 lít dung dịch X. Dung dịch X có pH = bao nhiêu

Câu5 : hợp chất hữu cơ A có công thức đơn giản là CH2O. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 400ml dung dịch NaOH 2 M thu được dung dịch Y,. CÔ cạn dung dịch Y thu được 39,8 gam chất rắn khan. Xác định CTPT của X

Câu 6. Hỗn hợp X gồm axetilen ( 0,15 mol ), vinylaxetilen ( 0,1 mol ) , etilen ( 0,1 mol ) và hidro ( 0,4 mol). Nung X với xúc tác niken một thời gian thu đươc hỗn hợp Y có tỉ khối đối với H2 bằng 12,7. Hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là

Câu 7: Hỗn hợp khí A chưa C2H2, H2 có tỉ khối so với H2 là 5 . Dẫn 20,16 lít A đi nhanh qua Ni nung nóng thu được 10,08 lít hỗn hợp khí B. Dẫn B qua bình nước brom dư cho phản ứng hoàn toàn thì còn lại 7,39 lít hỗn hợp khí C ( các thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Hỏi khối lượng bình brom tăng thêm bao niêu gam

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
2430
Trả lời (3)

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

thu

13/03/2013 - 11:21

. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

thu

13/03/2013 - 11:22

câu 33

. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

thu

13/03/2013 - 11:24

câu 7

Từ tỉ khối hỗn hợp A kết hợp với đường chéo dễ dàng suy ra nH2 gấp đôi nC2H2.
Mà nA=0,9 mol => nC2H2=0,3 mol; nH2=0,6 mol
nB=0,45 mol; nC=0,33 mol
Vì đây là phản ứng cộng nên nH2(phản ứng) = nA-nB=0,45 mol
=> nH2(dư)=0,6-0,45=0,15 mol
Phản ứng cộng này không biết xảy ra thế nào nên làm tổng quát là ra số sản phẩm là tối đa gồm C2H6 và C2H4
=> nC2H6=nC-nH2(dư)=0,18 mol
C2H2 + H2 ------> C2H4 (*)
0,09<--0,45-0,36---->0,09
C2H2 + 2H2 ----------> C2H6 (**)
0,18<---- 0,36 <-----------0,18
Từ (*) và (**) => nC2H2(dư)=0,3-0,18-0,09=0,03 mol
nC2H4=0,09 mol
Vậy khối lương dung dịch Br2 tăng là:
m(tăng)=m(C2H2 dư) + m(C2H4)=3,3 gam

Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Sản phẩm từ Vatgia.com