HÓA LỚP 8- Giúp mình với :(

Bài 1: Một oxit kim loại trong đó % khối lượng của kim loại bằng 70%
a. Tìm kim loại và công thức của oxit.
b. Lấy 32 gam kim loại nói trên t/d vs 60 g H2SO4. Tính khối lượng sản phẩm và chất còn dư(không tính nước)
c. tình khối lượng của kim loại và thể tích của oxi cần để điều chế 48 gam oxi trên.

Bài 2: Một oxit kim loại trong đó % khối lượng của oxi bằng 20%.
a. Tìm kim loại và công thức của oxit.
b. Tính kl kim loại và thể tích không khí cần để điều chế 200g oxit trên

Bài 3: Nếu điều chế khí oxi từ KClO3 và KMnO4 vs cùng klượng thì chất nào cho nhiều khí oxi hơn.

Bài 4: Nếu cùng điều chế một lượng oxi từ KNO3 và KClO3 thì tỉ lệ m KClO3/m KNO3=?

 |  Xem: 122  |  Trả lời: 0
Ngày gửi: 13/01/2014 - 00:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (0)

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)