Bài tập hóa lớp 11

Cho 13,5g Al tác dụng với HNO3 (loãng) sau p/ư thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối hưoi với Hidro là 19.2.Biết trong A có 1 lit khí hóa nâu ngoài không khí.Tìm thể tích các khí trong A.
 |  Xem: 15.656  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 21/11/2008 - 16:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

23l
Ngày gửi: 04/12/2008 - 19:14
mình cũng pó tay luôn rồi bạn ơi !!!
Ngày gửi: 06/12/2008 - 17:05
10Al + 36HNO3 ---> 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O
nAl = m/M = 0,5 (mol)
Ngày gửi: 29/03/2009 - 20:04
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)