Bài tập hóa lớp 11

Cho 13,5g Al tác dụng với HNO3 (loãng) sau p/ư thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối hưoi với Hidro là 19.2.Biết trong A có 1 lit khí hóa nâu ngoài không khí.Tìm thể tích các khí trong A.
 |  Xem: 15.643  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 21/11/2008 - 16:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

23l
Ngày gửi: 04/12/2008 - 19:14
mình cũng pó tay luôn rồi bạn ơi !!!
Ngày gửi: 06/12/2008 - 17:05
10Al + 36HNO3 ---> 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O
nAl = m/M = 0,5 (mol)
Ngày gửi: 29/03/2009 - 20:04
Trả lời