Câu:nhiễu điều phủ lấy giá gương \người trong 1 nước phải thương nhau cùng"nhắn nhủ điều gì

 |  Xem: 3.713  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/03/2013 - 20:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Câu tục ngữ đó rất hay,nghĩa lý rất thâm sâu,răn bảo,giáo huấn giữa người với người,cũng như câu bầu ơi thương lấy bí cùng...Nhiều bạn đã giải thích rồi.Có điều muốn nói là chữ thương bây giờ không còn như thuần phong mỹ tục nữa.Người trong nước,người ở nước ngoài có nhiều điều thật tốt với nhau.Song, nhìn thẳng vào sự thật:Vẫn bè phái,châm chọc,khích bác,bêu diếu ,nói xấu,chửi bới,ẩu đả,vu khống,lừa bịp,gây chia rẽ đảng phái,tôn giáo.Chung quy lại: ngần nấy bộ mặt,tâm hồn,tư tưởng... để xây thành cái xã hội người / người đấy


Nhiễu điều là tấm lụa màu ssỏ rất đẹp che fủ lên gương nhằm để gương tránh bụi bẩn ddồng thời tấm gương cũng nâng cao giá trị của nhiễu điều. Hai vật ấy gắn bó & bổ sung giá trị cho nhau.
Qua hình ảnh ấy ông cha ta muốn nhắn nhủ Người`....
Trong 1 nuớc' mỗi người đều cần đến nhau đều có wan hệ wa lại
Thương yêu đùm bọc nhau để đương đầu chống lại kẻ thù
Câu ca dao là lời khuyên & là truyền thốn của dân tộc

Ngày gửi: 20/03/2013 - 14:35
Trả lời