Giúp mình thuyết minh về đồng hồ!!!!

Mình kiếm hoài trên google mà không thấy bài văn thuyết minh nào về đồng hồ cả. Giúp mình với, mai thứ bảy mình phải làm bài viết văn rồi!!!!
 |  Xem: 6.118  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/12/2008 - 18:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

tui chi cho ne! Den nha sach mua mot cuon tap lam van mau la xong
Ngày gửi: 08/12/2008 - 14:11
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)