Đã có lần em cùng bố mẹ ( hoặcanh, chị) đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết.Hãy kể về buổi đi thăm đó.

 |  Xem: 54.030  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/12/2008 - 08:58  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn đi thăm mộ người thân vào dịp nào...[lễ thanh minh, dựa vào bài Cảnh ngày xuân của Nguyễn Du ấy]
Khi đi thì bạn mang theo cái gì
Cảnh vật xung wanh có gì thay đổi...[im lặng, cảm giác buồn....]
kể lại nhữg việc mình đã làm với người đã mất [cảm thấy có lỗi, hay là chưa có điều gì muốn nói với người đó,...]
Người đó đã nhắn nhủ gì với bạn...
Cảm xúc hiện thực của bạn....
Em phát triển ý thêm nhé! Chúc em làm bài tốt!
Ngày gửi: 09/12/2008 - 09:05
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)