Nếu là ông Hai em sẽ kể lại chuyện khi ông nghe tin làng chợ dầu theo giặc như thế nào?

NÊU' LÀ ÔNG HAI EM SẼ KỂ LẠI CHUYỆN KHI ÔNG NGHE TIN LÀNG CHỢ DẦU THEO GIẶC NHƯ THẾ NÀO
 |  Xem: 6.715  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/12/2008 - 12:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

bạn nói rõ hơn về truyện này tử

Ngày gửi: 07/01/2011 - 18:53
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)