Nếu là ông Hai em sẽ kể lại chuyện khi ông nghe tin làng chợ dầu theo giặc như thế nào?

NÊU' LÀ ÔNG HAI EM SẼ KỂ LẠI CHUYỆN KHI ÔNG NGHE TIN LÀNG CHỢ DẦU THEO GIẶC NHƯ THẾ NÀO
 |  Xem: 6.655  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/12/2008 - 12:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

bạn nói rõ hơn về truyện này tử

Ngày gửi: 07/01/2011 - 18:53
Trả lời