Lấy nhan đề "Những người không chịu thua số phận", em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình

làm hộ em bài văn này với,mai em nộp rùi
Đề:Nước ta có nhiều tấm gương vượt lên số phận, học tập thành công. Lấy nhan đề "Những người không chịu thua số phận", em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấy.
 |  Xem: 25.684  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 12/02/2009 - 13:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Lấy nhan đề "Những người không chịu thua số phận", em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình
Ngày gửi: 12/02/2009 - 17:31
Đề:Nước ta có nhiều tấm gương vượt lên số phận, học tập thành công. Lấy nhan đề "Những người không chịu thua số phận", em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấy.
Ngày gửi: 12/02/2009 - 17:33
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)