Các bạn làm giúp mình bài văn số 6 lớp 8 này với!!

Dựa vào các văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lý Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước.
 |  Xem: 17.240  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/03/2009 - 21:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)


sao ban khong tu lam
that la luoi

ve ma mua van mau
Ngày gửi: 07/03/2010 - 09:28
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)