Vào mùa đông ở xứ lạnh, khi các mặt hồ và dòng sông đóng băng, cá sẽ đi đâu?

 |  Xem: 1.325  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 10/08/2009 - 13:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Cá từng xuất hiện trên hành tinh chúng ta cách đây khoảng 500 triệu năm trước, có những loài sống được ở vùng lạnh giá hoặc trong suối nước ngầm nóng 70-80 độ C.
Ngày gửi: 10/08/2009 - 13:43
vào mùa đông giá lạnh, các dòng sông đóng băng,cá sẽ sống dưới lớp băng vì ở dưới đó nước không bị đóng băng
Ngày gửi: 23/08/2009 - 16:48
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)