Năm 1940, ai đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống thực dân phong kiến ở đảo Hòn Khoai – Cà Mau?

 |  Xem: 1.529  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 18/04/2010 - 10:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Phan Ngọc Hiển đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống thực dân phong kiến ở đảo Hòn Khoai – Cà Mau năm 1940.

Ngày gửi: 18/04/2010 - 10:03

Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai (13 –12 – 1940).

 Khởi nghĩa Hòn Khoai diễn ra trong bối cảnh của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940 đã để lại dấu ấn sâu sắc của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cách đây 67 năm, hoà cùng khí thế sục sôi cách mạng của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ, Khởi nghĩa Hòn Khoai đã nổ ra mang sứ mệnh lịch sử, đánh chiếm đảo Hòn Khoai và phối hợp các lực lượng nổi dậy khởi nghĩa trong toàn tỉnh. Đây là chiến công rực rỡ chống thực dân Pháp bằng vũ trang của quân, dân Cà Mau. Chiến công ấy gắn liền với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và tên tuổi người anh hùng Phan Ngọc Hiển, người đảng viên cộng sản ưu tú của Đảng ta, người trực tiếp chỉ đạo và cùng đồng đội tiến hành khởi nghĩa Hòn Khoai thắng lợi, góp phần viết nên trang sử vẻ vang cho Đảng bộ và quân, dân Cà Mau.

 

 

Ngày gửi: 20/04/2010 - 21:38
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)