75 câu hỏi và hướng dẫn trả lời môn lịch sử đảng cộng sản việt nam

bà con nào có "75 câu hỏi và hướng dẫn trả lời môn lịch sử đảng cộng sản việt nam.pdf " thì send cho mình với. mình rất cần. thanks nhiều.
 |  Xem: 55.816  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/05/2008 - 15:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào link này tải về nhé tớ không thấy cái 75 câu đâu, chỉ có cái 32 câu này thôi bạn ạ

Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng

Sách bao gồm 32 câu hỏi ôn tập và đáp án.
Dung lượng: 462KB được biên soạn bởi các Giáo sư, tiến sĩ của trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trích dẫn:
http://www.3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/Ebook_0926/Sachhoctap/32_cau_hoi_lichsuDang.rar
Ngày gửi: 03/06/2008 - 13:49
Lời cảm ơn 2 điểm
Cảm ơn câu trả lời của tellmewhy.
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)