Sau khi Liên xô tan rã đã phân thành bao nhiêu nước?

 |  Xem: 12.795  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/08/2008 - 08:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo Hiệp ước về thành lập Liên Xô (30 tháng 12, 1922) – Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Ukraina, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Belorussia, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz (từ 1936 ở Ngoại Kavkaz đã thành lập các nước cộng hoà liên bang riêng rẽ), Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Azerbaidjan, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Armenia và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Gruzia;
* năm 1925 – Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Turkmenia;
* năm 1929 – Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Tadjikistan;
* năm 1936 – Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Kazakhstan, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Kirgizia;
* năm 1940 – Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Moldavia, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Latvia, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Litva và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Estonia.

Trong thời kỳ 1940 – 1954 tồn tại Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Karelo – Phần Lan, về sau là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Tự trị Karelia trong Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga.
Còn sau khi tan rã liên xô tách ra thàng mấy nước thì mình chịu
Ngày gửi: 30/08/2008 - 08:49
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)