Nước nào có diện tích lớn nhất thế giới ?

 |  Xem: 29.728  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 22/05/2009 - 02:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới. Diện tích LB Nga tổng cộng khoảng 17.075.400 km², xấp xỉ diện tích của Hoa Kỳ và Trung Quốc cộng lại.
Ngày gửi: 22/05/2009 - 02:42

Nước Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới với diện tich là 17.098.242 km2. Sau đó mới đến Canada rồi đến Hoa Kì .

Ngày gửi: 07/06/2010 - 10:19
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)