Nước nào có diện tích lớn nhất thế giới ?

 |  Xem: 29.244  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 22/05/2009 - 02:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới. Diện tích LB Nga tổng cộng khoảng 17.075.400 km², xấp xỉ diện tích của Hoa Kỳ và Trung Quốc cộng lại.
Ngày gửi: 22/05/2009 - 02:42

Nước Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới với diện tich là 17.098.242 km2. Sau đó mới đến Canada rồi đến Hoa Kì .

Ngày gửi: 07/06/2010 - 10:19
Trả lời