Nước ở đâu rộng nhất Thế Giới ?

a. Mỹ
b.Nga
c.Trung Quốc
d.Phương án khác
 |  Xem: 6.359  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/08/2009 - 17:19  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nước biển rộng nhất Thế Giới chiếm hơn 3/4 diện tích bề mặt Trái Đẩt.
Ngày gửi: 24/08/2009 - 17:23
Trả lời