Nước ở đâu rộng nhất Thế Giới ?

a. Mỹ
b.Nga
c.Trung Quốc
d.Phương án khác
 |  Xem: 6.404  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/08/2009 - 17:19  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nước biển rộng nhất Thế Giới chiếm hơn 3/4 diện tích bề mặt Trái Đẩt.
Ngày gửi: 24/08/2009 - 17:23
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)