Bình Định có bao nhiêu huyện trực thuộc?

 |  Xem: 9.715  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 16/04/2010 - 12:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bình Định có 10 huyện trực thuộc, đó là những huyện sau: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, An Nhơn, Tuy Phước.

Ngày gửi: 16/04/2010 - 12:48

Bình Định bao gồm 1 thành phố trực thuộc và 10 huyện:

 • Thành phố Quy Nhơn gồm 16 phường và 5 xã
 • Huyện An Lão gồm 1 thị trấn và 9 xã
 • Huyện An Nhơn gồm 2 thị trấn và 13 xã
 • Huyện Hoài Ân gồm 1 thị trấn và 14 xã
 • Huyện Hoài Nhơn gồm 2 thị trấn và 17 xã
 • Huyện Phù Cát gồm 1 thị trấn và 17 xã
 • Huyện Phù Mỹ gồm 2 thị trấn và 17 xã
 • Huyện Tuy Phước gồm 2 thị trấn và 11 xã
 • Huyện Tâu Sơn 1 thị trấn và 14 xã
 • Huyện Vân Canh gồm 1 thị trấn và 6 xã
 • Huyện Vĩnh Thạnh gồm 1 thị trấn và 8 xã

Bình Định có 161 xã, phường và thị trấn

Ngày gửi: 07/06/2010 - 10:31
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)