Bình Định có bao nhiêu huyện trực thuộc?

 |  Xem: 8.838  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 16/04/2010 - 12:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bình Định có 10 huyện trực thuộc, đó là những huyện sau: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, An Nhơn, Tuy Phước.

Ngày gửi: 16/04/2010 - 12:48

Bình Định bao gồm 1 thành phố trực thuộc và 10 huyện:

 • Thành phố Quy Nhơn gồm 16 phường và 5 xã
 • Huyện An Lão gồm 1 thị trấn và 9 xã
 • Huyện An Nhơn gồm 2 thị trấn và 13 xã
 • Huyện Hoài Ân gồm 1 thị trấn và 14 xã
 • Huyện Hoài Nhơn gồm 2 thị trấn và 17 xã
 • Huyện Phù Cát gồm 1 thị trấn và 17 xã
 • Huyện Phù Mỹ gồm 2 thị trấn và 17 xã
 • Huyện Tuy Phước gồm 2 thị trấn và 11 xã
 • Huyện Tâu Sơn 1 thị trấn và 14 xã
 • Huyện Vân Canh gồm 1 thị trấn và 6 xã
 • Huyện Vĩnh Thạnh gồm 1 thị trấn và 8 xã

Bình Định có 161 xã, phường và thị trấn

Ngày gửi: 07/06/2010 - 10:31
Trả lời