Làm thế nào ẩn/hiện thanh taskbar?

Mình muốn thanh taskbar nằm ngang ở dưới màn hình khi rà chuột vào đấy thì nó xuất hiện, còn bình thường thì nó ẩn đi. Vậy phải làm thế nào nhờ anh em chỉ giúp. Xin cảm ơn.

 |  Xem: 6.181  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 17/08/2010 - 16:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Bấm chuột phải vào taskbar, chọn properties, chọn auto-hide the taskbar xong OK

Ngày gửi: 17/08/2010 - 16:17

bạn kick chuột phải vào Start chọn Taskbar sau đó chọn Auto hide the taskbar -->xong

Ngày gửi: 17/08/2010 - 16:20

Bấm chuột phải vào taskbar, chọn properties, chọn auto-hide the taskbar


Mời bạn ghé thăm: Đại Lý Toyota Thăng Long
Ngày gửi: 17/08/2010 - 16:35
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)