Tớ thấy người ta gọi người dẫn chương trình là MC, vậy MC là gì thế, từ viết tắt của từ gì đấy ạ?

 |  Xem: 12.732  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/02/2008 - 17:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

MC là viết tắt của master of ceremonies (chuyên gia xướng lễ). Nhờ câu hỏi này mà mình mới biết chứ từ trước đến giờ mình cứ tưởng MC là viết tắt của chữ Master of Compere. Trong đó, Master nghĩa là chuyên gia, compere nghĩa là người dẫn chương trình (các bạn lưu ý).


Nguồn http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_d%E1%BA%ABn_ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh
Ngày gửi: 11/02/2008 - 17:34
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)