Driver card màn hình cho win 7 ????

Em đang dùng card gf 8400 nhưng khi sài win 7 thì máy không nhận card màn hình,có ai có driver ko send cho em với
ahh em đang dùng con HP COMPAQ V3700
 |  Xem: 4.706  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/08/2009 - 11:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào đây nhá:
http://www.nvidia.com/object/win7_x86_181.71_beta.html
Ngày gửi: 13/08/2009 - 11:15
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)