Driver card màn hình cho win 7 ????

Em đang dùng card gf 8400 nhưng khi sài win 7 thì máy không nhận card màn hình,có ai có driver ko send cho em với
ahh em đang dùng con HP COMPAQ V3700
 |  Xem: 4.658  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/08/2009 - 11:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào đây nhá:
http://www.nvidia.com/object/win7_x86_181.71_beta.html
Ngày gửi: 13/08/2009 - 11:15
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.