Driver cho laptop Dell Vostro 1400 ?

Tôi đang sử dụng máy Dell Vostro 1400 có Services tag là: 8LPMV1S, máy đang dùng Windows XP SP2. Tôi muốn chuyển qua Vista và Windows 7 nên cần biết tải driver hỗ trợ cho hai hệ điều hành này ở đâu. Nhờ các bạn chỉ giùm
 |  Xem: 3.458  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/09/2009 - 10:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đầu tiên, bạn truy cập vào trang hỗ trợ kỹ thuật của Dell tại địa chỉ http://tinyurl.com/pctips1944; tại đây, bạn nhấp vào lựa chọn Enter a Tag ở mục Choose by Service Tag. Trang kế tiếp, bạn điền số Service Tag của máy và nhấp Go. Tiếp đó, ở mục Operating System, bạn chọn là Windows Vista hoặc Windows XP tùy theo nhu cầu cần sử dụng; nếu sử dụng Windows 7, bạn có thể dùng driver của Windows Vista để cài.
Ngày gửi: 22/09/2009 - 10:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.