Bệnh viện 108 khoa điều trị laser thứ 7 có khám bệnh không?

Bệnh viện 108 khoa điều trị laser thứ 7 có khám bệnh không?Cảm ơn...!
 |  Xem: 3.454  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/10/2009 - 21:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Điều trị Laser nốt ruồi hay sẹo thì chỉ khám sơ thôi bạn ạ. Vào trực tiếp phòng Laser lấy sổ và ngồi chờ bác sĩ một lúc là vào phòng laser thôi
Ngày gửi: 02/10/2009 - 09:41
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)