♥ Hợp Đồng Yêu ♥

1.  Em luôn đúng.


2.  Anh luôn sai.


3.  Nếu em sai quay lại điều 1.


4.  Cấm nhá máy khi em buồn.


5.  Đi chơi không có em phải về sớm.


6.  Tiền của em là của em, tiền của anh là của em.


7.  Đi chơi với em mà nhìn con khác là chết với em.


8.  Khi nhắn tin với em mà sau 1'29s không trả lời là em đi nhắn tin với thằng khác.


9.  Em nhá máy không được nghe mà phải biết tắt đi gọi lại.


10.Nhớ em thì phải gọi điện cho em.


11.Trễ hẹn với em muốn em vui thì phải mua kẹo.


12.Em nói 1 không được nói 2, em nói sai quay lại điều 1.


13.Phải biết nhường nhịn em, không được làm em buồn và lo lắng.

 |  Xem: 1.493  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/01/2012 - 09:34  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hợp đồng quá hoàn hảo

Ngày gửi: 08/02/2012 - 14:54
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)