Điểm nguyện vọng 2 trường Đại học Kinh tế Kỹ Thuật Cong Nghiệp Hà Nội

Kì thì ĐH vừa rồi mình đc 18 điểm khối D1 (cả điểm cộng) ,mình đăng kí nv2 của trường khoa Tài chính - Ngân hàng liệu có đỗ không ?
 |  Xem: 8.119  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/09/2009 - 20:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

xin chia buồn với bạn điểm chuẩn nghanh là 18.5 bạn vào đêy xem rõ hơn nhé http://www.uneti.edu.vn/tin-tuc/cms/article/20090912/Thong_bao_diem_trung_tuyen_nguyen_vong_2_(NV2)_vao_dai_hoc,_cao_dang_nam_2009/
Ngày gửi: 13/09/2009 - 21:10
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Kinh thánh
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)