Học ngành kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn ?!

Em đang là sinh viên của một khoa kinh tế nông nghiệp.Em muốn hỏi ngành này trong tương lai có cần nhiều nhân lực không? thu nhập có cao không?
 |  Xem: 11.905  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/03/2010 - 09:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn đào tạo cử nhân kinh tế có năng lực quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ; có khả năng hoạch định tác nghiệp cho các doanh nghiệp nông nghiệp và phục vụ công cuộc phát triển nông thôn.
        Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại: - Các sở nông - lâm - thuỷ sản, địa chính, kế hoạch đầu tư ở các tỉnh, Phòng Kế hoạch Kinh tế ở các huyện; các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng; các công ty - doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn , các chương trình của Chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế tài trợ; các ngân hàng…
Vì vậy ngành này trong thời gian tới cần khá nhiều nhân lực nên em có thể yên tâm. Để dễ dàng cho việc xin việc cũng như nâng cao thu nhập sau này thì em nên trang bị cho mình những kiến thức ngoại ngữ. Bởi các tổ chức phi chính phủ đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm - thủy sản ngày một nhiều.


Ngày gửi: 22/03/2010 - 20:20
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Phát triển nghề nghiệp
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)