Giả sử chủ TB thuê công nhân trả đủ giá trị sức lao động thì công nhân có bị bóc lột không? Vì sao?

 |  Xem: 2.992  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/03/2010 - 14:35  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tất nhiên là có. Em có thể xem lại bài:  thuyết về giá trị thặng dư của Marx.

Ngày gửi: 26/03/2010 - 10:24
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Cuộc chiến sự nghiệp (10 nguyên tắc để tạo dựng và bảo vệ thành công thương hiệu cá nhân)
Liên hệ gian hàng...
Giải mã sức hút cá nhân - cách tạo ấn tượng mạnh mẽ và bền vững
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)