Giả sử chủ TB thuê công nhân trả đủ giá trị sức lao động thì công nhân có bị bóc lột không? Vì sao?

 |  Xem: 2.911  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/03/2010 - 14:35  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tất nhiên là có. Em có thể xem lại bài:  thuyết về giá trị thặng dư của Marx.

Ngày gửi: 26/03/2010 - 10:24
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Giải mã sức hút cá nhân - cách tạo ấn tượng mạnh mẽ và bền vững
Liên hệ gian hàng...