Trường hợp làm mất bằng tốt nghiệp và bảng điểm thi có được cấp lại không, ?

Và thủ tục như thế nào?

 |  Xem: 5.857  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/06/2010 - 11:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định bằng tốt nghiệp chỉ cấp một lần. Nếu bị mất sẽ không được cấp lại nữa mà chỉ được cấp bản sao.

Những trường hợp xin cấp lại bản sao, kể cả do mất bản chính, cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền đã cấp bản chính.

Người có văn bằng cũng có thể ủy quyền người khác đến xin cấp bản sao. Đối với những trường hợp đề nghị cấp bản sao do mất bản chính, sẽ phải ghi đầy đủ các nội dung đã có trên bản chính của bằng tốt nghiệp, đồng thời phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ hợp lệ khác.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì đối với yêu cầu trực tiếp, nếu thấy đủ điều kiện hợp lệ, việc cấp bản sao có thể được thực hiện ngay trong ngày hoặc tùy thuộc điều kiện cụ thể nhưng cũng không quá ba ngày làm việc. Đối với yêu cầu gửi qua bưu điện, việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp được thực hiện trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị và lệ phí, nếu thấy đủ điều kiện hợp lệ.

Đối với vấn đề bảng điểm thi thì dễ dàng hơn. Em hoàn toàn có thể xin cấp lại bản này mà không gặp trở ngại nào.

Ngày gửi: 04/06/2010 - 11:19
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)