Hiện tại em có thể làm thế nào để chỉnh sửa lại sai sót trong giấy báo dự thi ĐH năm 2010?

Theo em được biết thì trước ngày thi 1 ngày được phép chỉnh sữa những sai xót trong giấy báo dự thi nhưng do hồ sơ ĐKDT của em ghi nhầm nơi sinh mà thông tin nơi sinh không có trong giấy báo dự thi. Vậy ban tư vấn cho em hỏi hiện tại em có thể làm thế nào để chỉnh sữa lại?

 |  Xem: 145  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/06/2010 - 17:19  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo Ban tư vấn thì việc sai sót này không có gì nghiêm trọng và em cũng không cần nhất thiết phải sửa. Hiện nay điểm ưu tiên khu vực không tính theo hộ khẩu thường trú và nơi sinh nên em không sợ việc khai man hồ sơ để hướng chính sách.

Việc sai sót này em nên điều chỉnh nếu trúng tuyển và làm thủ tục nhập trường. Việc điều chỉnh phải khớp với giấy tờ khai sinh của em. Chúc em thành công!

Ngày gửi: 30/06/2010 - 17:21
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)