Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh có phải là trương công lập không?

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh có phải là trương công lập không?

 |  Xem: 2.671  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 15/09/2010 - 21:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trường đại học công nghiệp thực phẩm HCM hiện tại là trường đại học công lập. Nó mới lên trường đại học năm ngoái, trước kia là trường cao đẳng công nghiệp thực phẩm HCM

Ngày gửi: 16/09/2010 - 11:26
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn