Báo cáo thực tập ban Nguội , Phay Bào , Tiện

 |  Xem: 2.317  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/12/2010 - 22:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

báo cáo thực tập dễ vậy mà bạn hỏi mọi người nữa

Vì tôi cũng từng học, từng làm nên tôi biết nó dễ hay khó

Ngày gửi: 07/01/2011 - 19:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)