Em muốn học kiến trúc sư xây dựng, vậy em thi khối nào năm 2011?

 |  Xem: 959  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/03/2011 - 16:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ngành kiến trúc xây dựng, em có thể đăng ký ngành kiến trúc, thi khối A hoặc V. Em có thể tham khảo thêm trong cuốn Những điều cần biết sẽ phát hành trước 14-3. Các em quan tâm đến ngành nào thì cũng nên tính trước đến mong muốn làm việc trong tương lai. Ví dụ có người tốt nghiệp ngành điện - điện tử nhưng lại làm ở khách sạn New World. Vì trong mỗi một công ty, doanh nghiệp có rất nhiều vị trí tuyển dụng hết sức phong phú.

Ngày gửi: 02/03/2011 - 16:28
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.