Ngành khoa học cây trồng đào tạo gì?

Em thích trồng trọt thì nên học ngành nông học hay khoa học cây trồng?

 |  Xem: 2.026  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/03/2011 - 16:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ngành nông học, ngành trồng trọt và khoa học cây trồng đều đào tạo liên quan đến cây trồng. Ngành trồng trọt đi sâu về kỹ thuật trồng, ngành nông học học về điều kiện để gây giống, bảo vệ, chăm sóc cây trồng. Ngành khoa học cây trồng thì chuyên sâu nghiên cứu về cây trồng. Bạn cũng có thể học các ngành này tại Trường ĐH Cần Thơ.

Ngày gửi: 02/03/2011 - 16:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Luận văn Umberto Eco - Dành cho sinh viên ngành Khoa học Xã hội
Liên hệ gian hàng...
Luật giáo dục và những quy định mới nhất về giáo dục đào tạo - Cẩm nang nghiệp vụ dành cho hiệu trưởng và kế toán trường học
Liên hệ gian hàng...