Học bác sĩ tâm lý học thì thi khối nào, học bao nhiêu năm?

 |  Xem: 1.452  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/03/2011 - 17:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu thực sự tốt nghiệp và trở thành một bác sĩ thực thụ thì không phải lo ngại về việc làm. Bạn ở Cần Thơ, sau khi bạn tốt nghiệp, bạn sẽ có quyết định phân công về sở y tế, trong vòng một tháng bạn sẽ đến nhận nhiệm sở và như vậy có việc làm 100%. Nếu bạn học chuyên ngành bác sĩ tâm lý thì bạn phải thi vào bác sĩ đa khoa. Sau khi học hết 6 năm, bạn nghiên cứu về tâm lý học và học thêm hai năm chuyên khoa trong nước và nước ngoài, có nhiều học bổng và cơ hội cho bạn. Bạn học chuyên về tâm lý y học và trở thành bác sĩ tâm lý tư vấn cho cộng đồng.

Ngày gửi: 02/03/2011 - 17:07
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)