Nghề Điều dưỡng với Y tá có gì khác? Học ngành Điều dưỡng cụ thể là sẽ học những nội dung gì ạ?

 |  Xem: 6.772  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/03/2011 - 12:54  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trường Đại học Y Dược TP.HCM có khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học với nhiều ngành đào tạo, trong đó có đào tạo cử nhân điều dưỡng (4 năm).
Ngành Điều dưỡng tuyển sinh cả nam và nữ, đào tạo những người có nền tảng khoa học về điều dưỡng, đảm bảo việc giúp đỡ, chăm sóc bệnh nhân và hỗ trợ các bác sĩ trong việc phục vụ bệnh nhân. Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Điều dưỡng có các kỹ năng tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với bác sĩ để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.
Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng tại các cơ sở y tế điều trị; Xây dựng, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng tại các cơ sở y tế điều trị.

Ngày gửi: 10/03/2011 - 12:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.