Cách thức xét nguyện vọng 2, 3 năm 2011 như thế nào?

Em muốn biết cách mình được xét nguyện vọng 2 thế nào? Muốn xét nguyện vọng 2 thì mình phải nộp hồ sơ ngay từ đầu hay sau khi có kết quả thi ĐH? Ví dụ, Nếu em thi Ngoại Thương thì có thể xét nguyện vọng 2 thế nào nếu em trượt?

 |  Xem: 5.705  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 18/03/2011 - 10:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Em chỉ cần lưu ý điểm này: Khi làm hồ sơ ĐKDT em chỉ có thể đăng ký duy nhất một nguyện vọng mà ta thường hay gọi là NV1. Nghĩa là nguyện vọng ban đầu của em muốn đăng ký học.

Khái niệm NV2 và NV3 chỉ tồn tại sau khi có kết quả thi. Chỉ khi em không trúng tuyển NV1 và có điểm thi ĐH, CĐ bằng từ mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT trở lên thì lúc đó trường em đăng ký dự thi sẽ cấp cho em giấy chứng nhận điểm thi số 1 và giấy chứng nhận điểm thi số 2.

Em sử dụng giấy chứng nhận số 1 để làm hồ sơ xét tuyển NV2 và giấy chứng nhận số 2 để làm hồ sơ xét tuyển NV3 và nộp về trường muốn đăng ký xét tuyển theo đúng thời gian quy định của Bộ GD-ĐT. Hồ sơ xét tuyển chỉ hợp lệ nếu giấy chứng nhận này có đóng dấu đỏ cua trường em dự thi, không chấp nhận bản sao hay bản photo.

Trên các phiếu chứng nhận điểm thi có đầy đủ thông tin các mục: trường muốn xét tuyển NV2, NV3. Ngành muốn đăng ký xét tuyển…Để biết trường nào còn chỉ tiêu để xét tuyển NV2, NV3 em phải theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc chờ Bộ GD-ĐT công bố. Em chỉ được phép nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường mà mình đủ điều kiện chẳng hạn như: thuộc vùng xét tuyển của trường đó, có điểm thi đạt từ mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển mà trường đó đưa ra trở lên.

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển, các trường sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và lúc đó sẽ ấn định điểm chuẩn NV2. Em chỉ trúng tuyển khi có điểm thi đạt từ mức điểm chuẩn NV2 trở lên.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì thời gian xét tuyển NV2 là từ ngày 25/8/2011 đến 17.00 giờ ngày 15/9/2011; NV3 từ ngày 20/9/2011 đến 17.00 giờ ngày 10/10/2011.

Ngày gửi: 18/03/2011 - 10:53


Em chỉ cần lưu ý điểm này: Khi làm hồ sơ ĐKDT em chỉ có thể đăng ký duy nhất một nguyện vọng mà ta thường hay gọi là NV1. Nghĩa là nguyện vọng ban đầu của em muốn đăng ký học.

Khái niệm NV2 và NV3 chỉ tồn tại sau khi có kết quả thi. Chỉ khi em không trúng tuyển NV1 và có điểm thi ĐH, CĐ bằng từ mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT trở lên thì lúc đó trường em đăng ký dự thi sẽ cấp cho em giấy chứng nhận điểm thi số 1 và giấy chứng nhận điểm thi số 2.

Em sử dụng giấy chứng nhận số 1 để làm hồ sơ xét tuyển NV2 và giấy chứng nhận số 2 để làm hồ sơ xét tuyển NV3 và nộp về trường muốn đăng ký xét tuyển theo đúng thời gian quy định của Bộ GD-ĐT. Hồ sơ xét tuyển chỉ hợp lệ nếu giấy chứng nhận này có đóng dấu đỏ cua trường em dự thi, không chấp nhận bản sao hay bản photo.

Trên các phiếu chứng nhận điểm thi có đầy đủ thông tin các mục: trường muốn xét tuyển NV2, NV3. Ngành muốn đăng ký xét tuyển…Để biết trường nào còn chỉ tiêu để xét tuyển NV2, NV3 em phải theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc chờ Bộ GD-ĐT công bố. Em chỉ được phép nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường mà mình đủ điều kiện chẳng hạn như: thuộc vùng xét tuyển của trường đó, có điểm thi đạt từ mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển mà trường đó đưa ra trở lên.

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển, các trường sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và lúc đó sẽ ấn định điểm chuẩn NV2. Em chỉ trúng tuyển khi có điểm thi đạt từ mức điểm chuẩn NV2 trở lên.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì thời gian xét tuyển NV2 là từ ngày 25/8/2011 đến 17.00 giờ ngày 15/9/2011; NV3 từ ngày 20/9/2011 đến 17.00 giờ ngày 10/10/2011.


Ngày gửi: 08/07/2011 - 08:35
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Nóng, phẳng, chật - tại sao thế giới cần cách mạng xanh và làm thế nào chúng ta thay đổi được tương lai
Liên hệ gian hàng...
Họ đã thành công như thế nào?
Liên hệ gian hàng...