Khoa nào của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền dễ xin việc nhất?

Em chưa biết chọn khoa nào cho thích hợp thuận lợi cho việc tìm việc làm?

 |  Xem: 886  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/03/2011 - 15:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Khoa Báo chí hiện nay có 6 chuyên ngành, cụ thể như: báo in, báo ảnh, báo phát thanh, báo truyền hình, báo mạng điện tử.

Phân ngành như vậy tùy bạn thích chọn ngành nào mà mình ưa thích. Tuy nhiên, làm nghề báo dù chuyên ngành nào thì điều quan trọng nhất là bạn phải có năng lực viết, tư duy, nhạy bén, phản xạ nhanh… nên bạn tốt nghiệp chuyên ngành báo in bạn vẫn có thể làm báo truyền hình hoặc ngược lại. Cơ hội việc làm tùy thuộc vào năng lực của bạn.

Ngày gửi: 21/03/2011 - 15:28
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)