Thi đại hoc thi nhờ trường giáo viên trường nào chấm!

Năm nay em thi ĐH các pác cho em hỏi em ĐK trường đại học nhưng thi nhờ trường khác thi giáo vien trường nào chấm ạh!

 |  Xem: 179  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/03/2011 - 11:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chào ban

Giáo viên ở trường mà bạn thi nhờ sẽ chấm bài bạn, sau đó sẽ chuyển kết quả sang trường mà bạn đăng ký .

 

Ngày gửi: 31/03/2011 - 11:49
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)