Em thi khối D, E muốn hỏi muốn trở thành phiên dịch viên nên thi trường nào năm 2011?

nghề này có xét ngoại hình, chiều cao không? Và cao bao nhiêu, yêu cầu về ngoại hình như thế  nào? Tỉ lệ có việc làm cao không ạ? Có thể làm việc trong những cơ quan, xí nghiệp nào ở Việt Nam (đặc biệt là TPHCM). Liệu áp lực công việc có lớn lắm không?

 |  Xem: 2.266  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/04/2011 - 10:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Em thi vào ngành phiên dịch ở các trường  ĐH, CĐ đào tạo chuyên sâu về ngoại ngữ, em ở trong Nam nên thi vào trường ĐH Khoa học XH NV - ĐH Quốc gia TP.HCM , ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ĐH Mở TP.HCM…Theo Ban tư vấn được biết, ngành này chưa xét ngoại hình. 

Nghề này đang là nghề “nóng” trên thị trường nên em không phải lo thất nghiệp. Nếu các cơ quan, xí nghiệp có đối tác nước ngoài cần phiên dịch thì họ sẽ tuyển. Tuy nhiên, nghề phiên dịch viên áp lực công việc rất lớn. Do công việc chuyển đổi văn bản nói từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Người dịch nói phải chịu sức ép rất lớn về thời gian, phản ứng rất nhanh và gần như không có thời gian để suy nghĩ cân nhắc về từ ngữ.

Ngày gửi: 18/04/2011 - 10:23
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)