Tỉ lệ chọi của Đại học sư phạm 1 Hà nội năm 2011?

 |  Xem: 10.172  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 13/05/2011 - 09:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Hôm nay 12/5, thêm 9 trường đại học khu vực phía Bắc thông báo số lượng hồ sơ ĐKDT. Theo đó, Trường ĐH Công đoàn có số lượng hồ sơ ĐKDT giảm đáng kể (gần 7.800 hồ sơ), tỷ lệ “chọi” giảm xuống còn 1/9,5.

1. Trường ĐH Văn hóa, số lượng hồ sơ (HS) nhận được năm nay là 6.930 HS, chỉ tiêu của trường là 1.100. Như vậy, tỷ lệ “chọi” của trường dự kiến 1/6.

2. Trường ĐH Dược, nhận được 2.500 bộ HS, chỉ tiêu của trường 550. Dự kiến tỷ lệ “chọi” là 1/4,5.

3. Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm nay nhận được 18.965 HS trên tổng số 3.000 chỉ tiêu. Dự kiến tỷ lệ “chọi” là 1/6,3.

4. Học viện Ngoại giao năm nay nhận được 3.000 HS, trong khi đó chỉ tiêu vào trường năm nay là 450. Tỷ lệ “chọi” dự kiến khoảng 1/7.

5. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay số lượng HS giảm hơn 1.000 bộ HS. Trong khi đó, tổng số HS ĐKDT là 15.138, trong đó khối C khoảng 4.400 HS, khối A: 2.800 HS. Chỉ tiêu của trường là 2.750, như vậy dự kiến tỷ lệ “chọi” năm nay 1/5,5.

6. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm nay số lượng HS giảm khoảng 3.000 HS, tổng số hồ sơ ĐKDT năm nay còn 7.300. Chỉ tiêu vào trường là 2.100, dự kiến tỷ lệ “chọi” khoảng 1/3,4.

7. Trường ĐH Luật Hà Nội năm nay nhận được 11.198 HS, giảm khoảng 300 HS so với năm trước, trong đó khối A có 4.688 HS, khối C: 3.326 HS, còn lại là khối D1. Chỉ tiêu vào trường là 1.800, dự kiến tỷ lệ “chọi” khoảng 1/6,2.

8. Trường ĐH Công Đoàn lượng hồ sơ giảm mạnh, năm 2010 trường nhận được 26.000 HS thì năm nay chỉ nhận được 18.200 HS. Chỉ tiêu hệ ĐH là 1.900, dự kiến tỷ lệ “chọi” vào trường 1/9,5.

9. Trường ĐH Vinh năm nay số lượng HS tăng mạnh, hơn 9.000 bộ. Tổng số HS nhận được là 37.000, trong đó khối A: 17.000, khối B: 12.000. Chỉ tiêu là 4.300, dự kiến tỷ lệ “chọi” là 1/8,6.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật tỷ lệ "chọi" của các trường ĐH khu vực phía Nam.

Ngày gửi: 13/05/2011 - 09:25
Chuyên gia

Tỉ lệ chọi ĐH 2011: cập nhật ngày 16/05/2011

 

– Chúng tôi xin tổng hợp danh sách các trường đại học đã công khai tỉ lệ chọi 2011.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội với 72.000 hồ sơ, chỉ tiêu tuyển 8.700 và tỷ lệ “chọi” là 1/8.

 

Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội với 51.000 hồ sơ, chỉ tiêu 5.000, tỷ lệ “chọi” là 1/10.

 

Học viện Ngân hàng với 14.000 hồ sơ, chỉ tiêu 2300, tỷ lệ chọi 1/6

 

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội với 16.000 hồ sơ, chỉ tiêu là 5.800, tỷ lệ “chọi” 1/2,7

Trường ĐH Mỏ – Địa chất với 16.000 hồ sơ, tỷ lệ “chọi” là 1/4,5.

 

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với 17.000 hồ sơ ĐKDT, chỉ tiêu là 2.700, tỉ lệ chọi là 1/62.

 

ĐH Thái Nguyên với 64.000 hồ sơ, chỉ tiêu là là 9.700, tỷ lệ “chọi” của trường sẽ là 1/6.6.

 

Học viện Tài chính, với 16.000 hồ sơ, chỉ tiêu là 3.080, tỷ lệ “chọi” vào trường sẽ là 1/5,4.

 

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có khoảng 18.965 hồ sơ, 3.000 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” vào trường sẽ là 1/6,3.

 

Trường ĐH Giao thông Vận tải có 18.000 hồ sơ, chỉ tiêu vào trường là 4.000, tỷ lệ “chọi” vào trường sẽ là 1/4,5.

 

Trường ĐH Xây dựng, với 18.500 tổng hồ sơ,  2.815 chỉ tiêu, tỷ lệ “chọi” vào trường sẽ là 1/6,6.

 

Học viện Báo chí Tuyên truyền có 8.500 hồ sơ, chỉ tiêu là 1.450, tỷ lệ “chọi” vào trường khoảng 1/5,6.

 

Trường ĐH Dược có 2.500 hồ sơ, chỉ tiêu 550, vậy tỷ lệ “chọi” là 1/4,5.

Trường ĐH Thủy lợi có 15.500 hồ sơ, chỉ tiêu 2.600, tỷ lệ “chọi” của trường này là 1/6.

Trường ĐH Văn hóa có 5.000 hồ sơ, chỉ tiêu tuyển là 1.100,  tỷ lệ “chọi” là 1/4,5.

 bạn liên hệ 19006669 để được tư vấn trực tiếp

hoặc soạn tin: AZH - cau hoi  gửi 8785


Ngày gửi: 18/05/2011 - 14:49
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho nhà quản lý các quy định mới về quản lý tài chính kế toán trường học ( Hướng dẫn lập dự toán, thanh quyết toán thu, chi năm 2010 - 2011)
Liên hệ gian hàng...
Bộ luật lao động năm 2011 - liên quan tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tiền công thu nhập hàng tháng đối với người lao động
Liên hệ gian hàng...