Học viện Quân y (hệ dân sự) năm nay có chỉ tiêu đào tạo theo nhu cầu xã hội (hệ ngoài ngân sách nhà nước) không?

Cho em hỏi, Học viện Quân y (hệ dân sự) năm nay có chỉ tiêu đào tạo theo nhu cầu xã hội (hệ ngoài ngân sách nhà nước) không? nếu có thì 20.5 điểm có đậu không?

 |  Xem: 1.239  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/09/2011 - 11:07  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chỉ tiêu hệ dân sự của Học viên Quân Y do Bộ GD&ĐT quy định, theo đó trường không tuyển sinh hệ ngoài nhân sách nhà nước trong năm nay.

Ngày gửi: 12/09/2011 - 11:07
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.