Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm Huế là bao nhiêu?

 |  Xem: 30.814  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 05/08/2008 - 10:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Đại học Nâm Lâm chưa có điểm chuẩn bạn ạ
Ngày gửi: 05/08/2008 - 10:58
Điểm chuẩn là 15 cho tất cả các ngành
Chi tiết tại: http://tintuc.vnn.vn/tuyensinh/2007/bp.aspx?DHL
Ngày gửi: 09/08/2008 - 13:05
điểm chuẩn đại học nông lâm huế đây bạn ơi
http://www.giaoducvn.net/news/content/view/509/48/
còn đây là thông tin về trường đại học nông lâm huế. trong này có tất cả thông tin về ngành nghề,điểm chuẩn, cơ sở vật chất.hay lắm
http://www.giaoducvn.net
Ngày gửi: 21/08/2008 - 22:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tự học Flamenco Guitar Solos
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)