Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm Huế là bao nhiêu?

 |  Xem: 30.800  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 05/08/2008 - 10:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Đại học Nâm Lâm chưa có điểm chuẩn bạn ạ
Ngày gửi: 05/08/2008 - 10:58
Điểm chuẩn là 15 cho tất cả các ngành
Chi tiết tại: http://tintuc.vnn.vn/tuyensinh/2007/bp.aspx?DHL
Ngày gửi: 09/08/2008 - 13:05
điểm chuẩn đại học nông lâm huế đây bạn ơi
http://www.giaoducvn.net/news/content/view/509/48/
còn đây là thông tin về trường đại học nông lâm huế. trong này có tất cả thông tin về ngành nghề,điểm chuẩn, cơ sở vật chất.hay lắm
http://www.giaoducvn.net
Ngày gửi: 21/08/2008 - 22:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tự học Flamenco Guitar Solos
Liên hệ gian hàng...