Có bao nhiêu trường đại học ở Việt Nam vậy ? Anh chị cho em biết nha

 |  Xem: 20.270  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 06/08/2008 - 23:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Tổng số cũng gần 290-300 trường đó bạn
Bạn có thể vào đây đếm :D

http://smedia.com.vn/index.php?option=co...
Ngày gửi: 06/08/2008 - 23:32
có gần 400 trường đại học và cao đẳng ở việt nam.
Thông tin rõ ràng hơn bạn vào đây tham khảo nha. Trong đây có tất cả thông tin bạn cần: tuyển sinh, mã trường, cơ sở vật chất, cơ hội sau khi ra trường nữa
http://www.giaoducvn.net/huongnghiep
Ngày gửi: 23/08/2008 - 11:02

Link không còn tác dụng...

Ngày gửi: 14/03/2012 - 16:13
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.