Có bao nhiêu trường đại học ở Việt Nam vậy ? Anh chị cho em biết nha

 |  Xem: 20.375  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 06/08/2008 - 23:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Tổng số cũng gần 290-300 trường đó bạn
Bạn có thể vào đây đếm :D

http://smedia.com.vn/index.php?option=co...
Ngày gửi: 06/08/2008 - 23:32
có gần 400 trường đại học và cao đẳng ở việt nam.
Thông tin rõ ràng hơn bạn vào đây tham khảo nha. Trong đây có tất cả thông tin bạn cần: tuyển sinh, mã trường, cơ sở vật chất, cơ hội sau khi ra trường nữa
http://www.giaoducvn.net/huongnghiep
Ngày gửi: 23/08/2008 - 11:02

Link không còn tác dụng...

Ngày gửi: 14/03/2012 - 16:13
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)