Em thi vào ngành kinh tế vận tải biển của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM được 15,5 điểm.Với số điểm này em có khả năng đậu không?

Em thi vào ngành kinh tế vận tải biển của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM được 15,5 điểm. Em được biết là năm 2006 điểm sàn ĐH là 13 và ngành này lấy 15. Vậy em có khả năng đậu không? Nếu không đậu NV1 thì nhà trường có chế độ chuyển những TS này qua những ngành khác như Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã làm không? Nếu em nộp NV2 vô trường thì cơ hội có cao không?Xin trả lời giúp cho em với!
 |  Xem: 1.190  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/08/2008 - 10:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Rất tiếc là điểm chuẩn của ngành này năm nay là 16, nếu em không có thêm điểm ưu tiên thì không đậu vào hệ đại học của trường. Em sẽ nhận được giấy báo điểm của trường (tại nơi em đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi) để ghi nguyện vọng 2. Nếu NV2 là hệ cao đẳng ngành kinh tế vận tải biển thì nhiều khả năng sẽ trúng tuyển. Trường cũng có chương trình liên thông lên đại học cho sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành này.
Ngày gửi: 12/08/2008 - 10:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Chi phí đầu vào và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm ngành công nghiệp thực phẩm trên địa bàn tp.HCM
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)