Giấy báo thi đại học thì bao giờ có? giấy báo thi của những người trượt thì gửi về nhà hay về trường?

giấy báo thi đại học thì bao giờ có? giấy báo thi của những người trượt thì gửi về nhà hay về trường?
 |  Xem: 2.501  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 15/08/2008 - 09:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Giấy báo thì của từng trường có thời gian gửi về cho thí sinh tùy vao từng trường. Giấy báo những người trượt thì được gửi về địa chỉ mà bạn đăng ký trong hồ sơ dự thi.
Ngày gửi: 15/08/2008 - 09:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Giấy than Thái Lan
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)