Giấy báo thi đại học thì bao giờ có? giấy báo thi của những người trượt thì gửi về nhà hay về trường?

giấy báo thi đại học thì bao giờ có? giấy báo thi của những người trượt thì gửi về nhà hay về trường?
 |  Xem: 2.477  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 15/08/2008 - 09:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Giấy báo thì của từng trường có thời gian gửi về cho thí sinh tùy vao từng trường. Giấy báo những người trượt thì được gửi về địa chỉ mà bạn đăng ký trong hồ sơ dự thi.

Mời bạn ghé thăm: Cửa Hàng Thắng Nga
Ngày gửi: 15/08/2008 - 09:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Giấy than Thái Lan
Liên hệ gian hàng...