Tại sao ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ não con người 1 cách năng động,sáng tạo?

 |  Xem: 9.676  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 15/12/2012 - 15:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Theo quan điểm của Mác về bản chất của ý thức:
Ý thức là sự pa hiện thực khách quan vào bộ óc con người một cách năng động, sáng tạo, bản chất của ý thức là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan
+Ý thức là sự phản ánh nhưng không phải mọi sự phản ánh là ý thức mà ý thức là sự phản ánh cao nhất của TG khách quan, nó là sự phả ánh năng động, sáng tạo được thể hiện ở chỗ không phải là phản ánh nguyên xi hiện thực của chúng mà là sự phản ánh hiện thực vào bộ óc con người và có sự cải biến trong (thể hiện tính sáng tạo của nhận thức) tức là sự phản ánh có biến đổi (Điều này chính là thể hiện tính chủ quan của ý thức).
-Mác nói ý thức chẳng qua là vc được nan chuyền vào trong đầu óc con người và được cải biến ở trong đó.
+Sự sáng tạo được thể hiện: có thể sáng tạo ra những tri thức mới dựa trên nhưng tri thức đã biết về đối tượng.
-trên cơ sở nhận thức về đối tượng con người có thể sáng tạo ra đối tượng mới
- Đặc biệt ý thức luôn được thể hiện qua ngôn ngữ thực chát là sáng tạo lại hiện thực theo nghĩa mã hoá các năng lượng cv thành các năng lượng phi vc.
Vì vc thì tồn tại một cách khách quan ngoài ý thức của con người còn ý thức là hiện thực chủ quan tồn tại bên trong bộ óc người vì vậy ý thức luôn chỉ là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan.
Như vậy ý thức mang tính chủ quan bởi sự phản ánh của thế giới vật chất phụ thuộc rất nhiều vào sụ nhận thức, biến đổi bên trong bộ óc con người. Mỗi người có trình độ khác nhau, góc nhìn khác nhau sẽ dẫn đến nhận thức (hay ý thức) về sự vật hiện tượng khác nhau ( ý thức luôn chỉ là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan) là vì vậy.
VD:Cái cây bên ngoài và cái cây do con nguời nhận thức; cái cây trong nhận thức phụ thuộc vào khả năng của mỗi bộ óc con người. 
VD 2: trong chuyện thầy bói xem voi người sờ vào cái vòi thì chỉ nhận thức được cái vòi, người sờ vào cái tai thì có nhận thức về cái tai..... vì họ mù nên không nhìn thấy và không nhận thức được tất cả các bộ phận đó mới cấu thành 1 con voi dẫn đến ý thức về con voi bị lệch theo chủ quan của mỗi người.

Ngày gửi: 17/12/2012 - 14:16
Tai sao hinh anh phan anh tam ly nguoi mang tinh sinh dong,tinh sang tao
Ngày gửi: 04/02/2015 - 21:53
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Nóng, phẳng, chật - tại sao thế giới cần cách mạng xanh và làm thế nào chúng ta thay đổi được tương lai
Liên hệ gian hàng...
945 cách xử lý tình huống trong công tác chi tiêu, công tác phí, tiếp khách, chi tiêu nội bộ, phương tiện đi lại và mua sắm hàng hóa tại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
Liên hệ gian hàng...
Doanh nghiệp trong thế giới phẳng - công thức làm nên sự thành công
Liên hệ gian hàng...