Tôi muốn làm đại lý cho hãng thời trang uni thì làm thế nào?

bạn nào biết xin chỉ giùm tôi với!

 |  Xem: 1.079  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/07/2012 - 07:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào web của hãng đó rùi gọi đt liên hệ trực tiếp xem nhé.

Ngày gửi: 19/07/2012 - 11:22
Trả lời